Bio

Koen Vanmechelen is één van die hedendaagse kunstenaars diezich niet langer houdt aan één medium maar een unieke mix van verschillende media ontwikkeld heeft. Zijn werk gaat van zeer expressieve schilderijenen tekeningen, tot fotografie, video, installaties, glaswerk en zelfs houtenbeeldhouwwerken. De rode draad in deze verscheidenheid aan expressiemanieren zijn de kip en het ei. Over de jaren heen werden ze belangrijke symbolen die dekunstenaar toelieten om een verbinding te maken tussen wetenschappelijke,politieke, filosofische en ethische kwesties. Het intrinsieke systeem dat hijop die manier wist te ontwikkelen is meer dan eens het onderwerp van debatten,gesprekken en lessenreeksen die de kunstenaar organiseert of waaraan hij deelneemt om zijn filosofisch universum vorm te geven.

Nieuwsbrief