Umbilly B (1988)

Fotokopie, gemaakt door de kunstenaar
Gesigneerd en genummerd
40 x 32 cm
Oplage: 100

Noot: Panamarenko maakte deze uitgave voor Canon.

Nieuwsbrief