Bio

Zhang Huan is internationaal één van de meest bekende hedendaagse Chinese kunstenaars, met een opvallend gevariëerd oeuvre, waarbij hij zelf meestal in het middelpunt van zijn objecten of performances staat. In de negentiger jaren behoorde Zhang Huan tot de groep radicale avant-garde kunstenaars die doorbrak. Kunstenaars als Zhang Huan probeerden zo goedkoop en geïnspireerd mogelijk te leven en te werken, luisterend naar Boeddhistische Tempelmuziek en rock van Cui Jian en Kurt Cobain.

Vanaf 1992 woonde en werkte Zhang Huan in Beijing, waar hij voor zijn vertrek werk maakte waarbij zijn huid het kunstzinnig medium werd. Hij heeft daarover gezegd dat hij dat niet alleen deed om dat zijn huid toch ter beschikking was, maar vooral gratis was, dus ideaal in tijden toen hij vrijwel geen geld had om materiaal te kopen. In 1998 vertrok hij naar New York, vanwaar zijn internationale ster begon te rijzen, met performances in veel steden over de hele wereld.

Nieuwsbrief