Bio

Sol LeWitt was een van de grondleggers van de conceptuele kunst. Hij was een van de belangrijkste Amerikaanse kunstenaars van zijn tijd. Sol LeWitt maakte vanaf de jaren zestig naam met ruimtevullende installaties, samengesteld uit geometrische vormen.
LeWitt werd in september 1928 geboren in Harford, Connecticut. Na deTweede Wereldoorlogverhuisde Sol LeWitt naar New York. In 1965 kreeg hij zijn eerste solotentoonstelling in de John Daniels Gallery in New York.

LeWitt koos doorgaans simpele geometrische vormen, zoals bollen, driehoeken en kubussen als basis voor zijn kunst. Zijn driedimensionale werken bestonden veelal uit een herhaling van dergelijke vormen, die hij met schijnbaar wiskundige precisie ten opzichte van elkaar rangschikte.
Sol LeWitt en andere minimalisten zoals Carl Andre, Dan Flavin en Donald Judd zetten zich af van het op dat moment in de Verenigde Staten heersende abstract expressionisme.
In het midden van de jaren zestig begon Sol LeWitt met zijn muurschilderingen. Volgens kenners was dit een radicaal idee, omdat een muurschildering niet voor de eeuwigheid is en kunst daar doorgaans wel toe wordt gerangschikt. Volgens Sol LeWitt deed de persoonlijkheid van de kunstenaar er niet toe. De kunst diende voor zichzelf te spreken en behoefde geen uitleg. Het idee was belangrijker dan de fysieke uitvoering daarvan.

Nieuwsbrief