Bio

Wiens werk voornamelijk rond portretten en landschappen draait. In het begin van zijn carièrre, maakte Katz kleine collages van mensen afgebeeld in een open landschap, die hij uiterst delicaat met hand uitknipte in gekleurd papier. Vanaf dan drong het idee tot hem door om de penseel op te pakken en hierdoor tot een realistischer beeld te komen. In de jaren 50, maakte deze portretten een groot deel uit van zijn werk, hierin waren zijn vrienden en vooral zijn vrouw en muse, “Ada” in afgebeeld.

Nieuwsbrief